UC

i. (müxt. mənalarda) end; tip; kəndirin ~u rope’s end; barmaqların ~u the tip of one’s fingers; barmaqlarının ~unda (ayaq barmaqlarının) gəzmək / yerimək to tiptoe, to walk on one’s toes; iti ~ point; yoğun ~ butt (end); kəndirin ~unu qaçırmaq to let* the end of the rope slip; Ucu görünmür No end in sight, There’s no end to it; Karandaşın ucu itidir The end of the pencil is sharp

U
UC-BUCAQ

Digər lüğətlərdə