UCA

Rus dilindəki таз sözünün mənasını tatar dilinə oça kimi tərcümə edirlər. Крестец sözü oçabaşı kimi tərcümə olunur. Сидеть kəlməsi kimi tərcümə olunub. Bizdə indi “oç elə” ifadəsi mövcuddur. Uca sözümüz də var: belin arxa (quyruq) tərəfinin ən yaxşı yeməli ətidir (qədimdə deyim də olub: ucanı qudalara yedirərlər). Uca sözü rus dilində репица deməkdir. Ehtimal ki, uc (qurtaracaq) sözü ilə bağlıdır (belin quyruq tərəfindən qurtaracaq hissəsinin adıdır). Qədim türk qəbirlərindən çoxlu bud (uca) sümükləri tapılıb: guya “ölü bu əti yeyəcək” anlamı ilə bağlı olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

UC
UCBAT

Digər lüğətlərdə