UCALANMAQ

f. Ucalmaq, yüksəlmək, yüksəklərə qalxmaq, uca olmaq.
Dul övrət isə sailə olsun, oda yansın; Ancaq mənim avazeyi-şənim ucalansın. M.Ə.Sabir.

UCALANMA
UCALAŞMA

Digər lüğətlərdə