UCLUQ

is. Bir şeyin ucuna keçirilən, taxılan, geydirilən adətən konusşəkilli qalpaqcıq. Karandaş ucluğu. Mərmi ucluğu.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UCLUQ sonluq — axırlıq — qurtaracaqlıq
  • UCLUQ sivrilik — təpəlik
  • UCLUQ tiyəlik
UCQAR
UCSUZ-BUCAQSIZ

Digər lüğətlərdə