UCQAR

I
сущ. окраина:
1. край, крайняя часть какого-л. места, местности и т.п. Meşənin ucqarı окраина леса, tarlanın ucqarı окраина поля
2. отдалённая от центра часть города. Şəhərin ucqarı окраина города
3. отдалённая, пограничная область, район государства. Ölkənin ucqarı окраина страны, Respublikanın ucqarı окраина Республики
II
прил.
1. окраинный. Şəhərin ucqar hissəsi окраинная часть города, Vətənin ən ucqar bucağı самый окраинный уголок Родины, ucqar kənd окраинное село
2. отдалённый, далёкий. Ucqar rayonlar отдалённые районы
UCDANTUTMA
UCQARLIQ

Digər lüğətlərdə