UCUZ

UCUZ (qiyməti az) Çox ucuz qiymətə hər şey satıram; Ay alan! Məmləkəti-rey satıram! (M.Ə.Sabir); DƏYƏR-DƏYMƏZİNƏ [Əkiz:] Hor halda, o, bənnadır; Evin qiymətini bilir. Dəyər-dəyməzinə verməz (H.Abbaszadə); KƏMBAHA (köhn.).

UCSUZ-BUCAQSIZ
UÇAĞDAN

Digər lüğətlərdə