UCUZ

I. s. (müst.məc.) cheap; inexpensive; (qiymət haq.) low; çox ~ d.d. dirt-cheap; ~ qiymətli low priced; ~ işçi qüvvəsi cheap labour power; ~ qiymət low price; ~ satış cheap sale; ~ (şit) zarafatlar etmək to make* cheap jokes

II. z. (müst.məc.) cheap; cheaply; on the cheap, for cheap; ~ almaq / satmaq to buy* / to sell* (d.) cheap / on the cheap; daha ~ cheaper; ~ oturmaq / başa gəlmək to cost* cheaply; to come* to cheap; özünü ~ etmək to make* oneself cheap; həm ucuz, həm yaxşı cheap but good; Palto mənə çox ucuz başa gəldi The coat cost me very cheap

UCUNDAN-QULAĞINDAN
UCUZCA

Digər lüğətlərdə