UD₂

is. [ ər. ] Yaxın Şərqdə simli musiqi alətinin adı.
Oxuyub-çalanlar yavaş-yavaş kamança və udu hazırlayıb çalmağa başladılar. M.S.Ordubadi.
Ud, ney, tar, kaman çaldırdıq; Qışqırıb həşir qopartdıq bu gecə! Ə.Nəzmi.

Omonimlər

  • UD UD I is. [ ər. ] bot. Hindistanda bitən və yandırıldıqda xoş iyi verən ağac adı. UD II is. [ ər. ] mus
UD₁
UDDURMA

Digər lüğətlərdə