UDDURMAQ

icb.
1. Udmağa məcbur etmək.
2. məc. Qəbul etdirmək, qəbul etməyə məcbur etmək.
◊ Qan uddurmaq – bax qan.
UDDURMA
UDEL

Digər lüğətlərdə