UDİN

Azərbaycanın şimalında yaşayan, iber-Qafqaz dillərinin birində danışan xalq.
UDEL
UDİNCƏ

Digər lüğətlərdə