UDLAQ

I
сущ. глотка (часть пищеварительного тракта – мышечная трубка, соединяющая полость рта с пищеводом). Udlaq dəliyi устье глотки, udlaq əzələləri мышцы глотки, udlağın arxa divarı задняя стенка глотки, udlaq tağı свод глотки, udlaq boşluğu полость глотки
II
прил.
1. глоточный. Udlaq qabarcığı глоточный бугорок, udlaq badamcığı глоточная миндалина, udlaq cibi глоточное углубление
2. лингв. фарингальный. Udlaq samitləri фарингальные согласные
UDQUNMAQ
UDLAQALTI

Digər lüğətlərdə