UDLAQ

I. i. anat. gullet, the inner throat

II. f. to swallow (d.); to consume (d.); (cəld) to bolt (d.); (acgözlüklə, tələsik) to gulp down, (acgözcəsinə və gurultu ilə) to gobble (d.); to swallow up; sözünü ~ to swallow one’s words; bir nəfəsə (birdən) ~ to swallow at one / a gulp; çətinliklə ~ to choke down (d.); hirsini ~ to swallow one’s anger; Dəniz onu uddu The sea swallowed him / her up

UDQUNMAQ
UDMAQ

Digər lüğətlərdə