UDMA²

f.is. кил. udmaq².
UDMA¹
UDMAQ¹

Digər lüğətlərdə