UDULMA₂

Udulmaq2”dan f.is. Udulmasından asılı olaraq həblər bir neçə vəzndə buraxılır. R.Əliyev.
UDUXMAQ
UDULMA₁

Digər lüğətlərdə