UDULMAQ²

“udmaq²” dan məch.
UDULMAQ¹
UDUM

Digər lüğətlərdə