UDULMAQ₁

Udmaq1”dan məch.
UDULMA₁
UDULMAQ₂

Digər lüğətlərdə