UDUZULMA

Uduzulmaq”dan f.is.
UDUZMAQ
UDUZULMAQ

Digər lüğətlərdə