UDUZULMAQ

Uduzmaq”dan məch. Oyun uduzuldu.
– İşlər belə gedərsə, müvəffəqiyyətin uduzulacağı şübhəsizdir. M.S.Ordubadi.

UDUZULMA
UF

Digər lüğətlərdə