UFALTMAQ

f. Xırdalatmaq, ovaraq, ya əzərək xırda etmək, xırda-xırda parçalara ayırmaq.
Əlindəki kağıza bükülü ətmək parçasını ufaldaraq balıqlara atar. H.Cavid.

UFALTMA
UFF