UKLAD

is. Quruluş, sistem, qayda, üsul, forma.
UXAY
UKRAYNACA

Digər lüğətlərdə