ulamaq

f. hurler vt ; məc. gémir vi

ulama
Ulan-Bator

Digər lüğətlərdə