ULAQ

is. Yük və ya minik heyvanı.
Ulaqları o tərəfdəki otluğa buraxıb gələn Yusif atasının yanında durdu. Ə.Abasov.

// Eşşək.
Əziziyəm, nə dəm var; Nə söhbət var, nə dəm var; Dəyirmana getməyə; Nə ulaq var, nə dən var. (Bayatı).
Bəli, Məmmədhəsən əmi bir ulaq aldı.
Amma bu ulaq başıbəlalı ulaq imiş. C.Məmmədquluzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ULAQ ULAQ Bəli, Məhəmmədhəsən əmi bir ulaq aldı (C.Məmmədquluzadə); EŞŞƏK Dəyirmançı bir qoca; Minmiş qara eşşəyə; Oğlu da arxasınca; Gedirdilər meşəyə (A

Etimologiya

  • ULAQ İlgək, ilmə sözlərindəki il və ulaq kəlməsindəki ul tarixi baxımdan eyni sözdür, feildir. Arabanın ön və arxa oxlarını birləşdirən ağaca el arasında u
UQRO-FİN
ULAQÇI

Digər lüğətlərdə