ULTRA...

[ lat. ultra] Bir sıra mürəkkəb sözlərin “üstün”, “son”, “ifrat” mənasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: ultrabənövşəyi, ultramikroskop.
ULTRA
ULTRABƏNÖVŞƏYİ

Digər lüğətlərdə