ULTRAMİKROSKOPİK

прил. ультрамикроскопический (не видимый в световой микроскоп). Ultramikroskopik proseslər ультрамикроскопические процессы
ULTRAMİKROSKOP
ULTRASƏS

Digər lüğətlərdə