UMACAQ

is. Umulan, gözlənilən, könüldə tutulan, istənilən, intizarı çəkilən, ürəyindən keçən şey.
[Vidadi:] Sən də qurtarmasan Vaqifi dardan; Yoxdur umacağım pərvərdigardan. S.Vurğun.
[Qəhrəman] bilirdi ki, atasının ondan kənar və başqa umacağı yoxdur. S.Rəhimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UMACAQ gözləmə
UMAC
UMACAŞI

Digər lüğətlərdə