UMAY

İlahə, tanrı; Hüma quşu; istək, dilək; bax: Humay.
ULUDƏ
UMAYƏ