UMBILICAL

adj 1. anat. göbək; ~ cord göbəkbağı; ~ hernia göbək qrijası / yırtığı; 2. mərkəzi vəziyyətdə olan; the ~ polar of a vault tağ-tavanın orta sütunu

ULTRA-VIOLET
UMBILICUS