UMBRELLA

n 1. çətir; to put up one’s ~ çətirini açmaq; to take down one’s ~, to fold (up) one’s ~ çətirini yığmaq / qatlamaq; 2. məc. pərdə, örtük, örtü; sığınacaq, daldalanacaq

UMBRAGEOUS
UMLAUT