UMPIRE

umpire1

n 1. vasitəçi; münsiflər hakimi; 2. id. hakim, referi, münsif; to be an ~ at a match yarışda hakim olmaq

umpire2

v 1. münsiflər hakimi olmaq; to ~ between two parties iki tərəf arasında münsiflər hakimi olmaq; 2. id. hakimlik etmək

UMLAUT
UMPTEEN