UMSUQ

прил. вичин умуддал алцур хьанвай; вил алай кар, мурадар пуч хьанвай; umsuq etmək умудар пуч авун, алцурарун; umsuq olmaq умудар буш фин (пуч хьун), алцурар хьун, вил амукьун.
UMMAQ
UMSUNDURMAQ

Digər lüğətlərdə