UMULMA

Umulmaq”dan f.is.
UMU-KÜSÜ
UMULMAQ

Digər lüğətlərdə