UN-AMERICAN

un-American

adj Amerikanın əleyhinə; ~ activity Amerikanın əleyhinə fəaliyyət; ~ Activities Committee Amerika əleyhinə olan fəaliyyəti tədqiq edən komitə

UMPTEEN
UNABASHED