un

-e

1. art indéf. (kişi cinsi) (f une, pl des); une fois bir dəfə; l'un des deux ikisindən biri

2. adj bir, vahid

ultime
uni

Digər lüğətlərdə