UN

I. i. flour; (iri üyüdülmüş) meal; buğda ~u flour; kartof ~u potato flour, potatostarch; vələmir ~u rye flour; ~ səpmək to flour; ~a döndərmək to flour(d.); to meal (d.); ~ ələmək to sieve flour

II. s. flour; ~ tozu flour dust; ~ hasilatı flour yield; ~ alverçisi meal-man*, meal monger; ~ üyüdən zavod (dəyirman) flour-mill, amer. flouring-mill

UMU-KÜSÜ
UNİFİKASİYA

Digər lüğətlərdə