UN

1. мука; 2. мучной;
UMU-KÜSÜ
UNİFİKASİYA

Digər lüğətlərdə