UNABASHED

adj 1. vicdansız; utanmaz, abırsız, həyasız; 2. qorxmaz; möhkəm, sarsılmaz; to stick ~ to one’s opinion öz fikrindən möhkəm yapışmaq / dönməmək

UN-AMERICAN
UNABATED