UNABATED

adj azaldılmamış, zəiflədilməmiş; with ~ speed azaldılmamış sürətlə

UNABASHED
UNABBREVIATED