UNACCEPTABLE

adj qəbuledilməz; yolverilməz; ~ terms qəbuledilməz şərtlər; ~ arguments qəbuledilməz sübutlar / dəlillər; Torture is totally unacceptable in a civilized society İşgəncə sivil cəmiyyətdə əsla yolverilməzdir

UNABROGATED
UNACCEPTED