UNACCEPTED

adj qəbul edilməmiş / olunmamış, buraxılmamış (bir yerə)

UNACCEPTABLE
UNACCLIMATISED