UNACCLIMATIZED

unacclimatized, -ised

adj yeni iqlimə / mühitə uyğunlaşdırılmamış / uyğunlaşmamış

UNACCLIMATISED
UNACCOMPANIED