UNACKNOWLEDGED

adj 1. tanınmamış, hamı tərəfindən qəbul edilməmiş; an ~ member of the family ailənin hamı tərəfindən qəbul edilməmiş üzvü; 2. cavabsız qalan; ~ greeting cavabsız qalan təbrik / salam

UNACCUSTOMED
UNACQUAINTED