UNADULTERATED

adj 1. həqiqi, saf; təbii, saxtalaşdırılmamış; 2. təmiz, tamam; ~ nonsense tamam cəfəngiyyat

UNADORNED
UNADVERTISED