UNAIRED

adj havası dəyişdirilməmiş

UNAFRAID
UNALARMED