UNİFİKÁSİYA

[ lat. unus – bir və facere – etmək, yaratmaq] Ümumi bir qaydaya salma, hamısını bir şəklə, bir qaydaya salma. Orfoqrafiyanın unifikasiyası.
UN
UNİFÓRMA

Digər lüğətlərdə