UNİFÓRMA

[ fr. ] Rəsmi paltar, geyim.
…Helli, İbrahim Fövzi də öz yavərləri ilə bərabər rəsmi və hərbi uniformada idi. M.S.Ordubadi.
[Gənc] rus müəllimlərinə məxsus uniforma geymişdi. P.Makulu.

UNİFİKÁSİYA
UNİKAL

Digər lüğətlərdə