UNİVERMÁQ

is. “Universal mağaza” söz birləşməsinin ixtisar forması. Mərkəzi şəhər univermağı.
UNİTÁZ
UNİVERSAL₂

Digər lüğətlərdə