UNİVERSAL₂

sif. [ lat. ]
1. Öz sənətinin bütün ixtisaslarına yaxşı bələd olan işçi. Universal çilingər. Universal konstruktor.
2. astr. geod. Həm şaquli, həm də üfüqi səthdə bucaqları ölçmək üçün alət.
UNİVERMÁQ
UNİVERSÁL₁

Digər lüğətlərdə