UNİVERSALİLƏR

\[lat. universalis – ümumi\] – orta əsrlər fəlsəfəsində ümumi ideyaların adı. Ərəb dilli fəlsəfədə bu termin küllilər olaraq keçirdi.
UNİVERSAL
URUC

Digər lüğətlərdə