ÚNTA

is. Maral, qoyun və s. dərisindən uzunboğaz isti çəkmə.
ÚNSİYA
ÚNTER

Digər lüğətlərdə