UNUDULMA

Unudulmaq”dan f.is.
ÚNTER
UNUDULMAQ

Digər lüğətlərdə